Policy

Termeni și Conditii

obligatorii pentru închirierea unui autoturism de la AWR Lease Services S.R.L.

DEFINIȚII:

a) Contractul┬áÔÇô ├«ncheiat ├«ntre AWR Lease Services SRL, ├«n calitate de Locator, si clientul, ├«n calitate de Locatar, include informatiile din urmatoarele documente: Contractul de Inchiriere, Termeni si Conditii de Inchiriere, Proces Verbal de Predare-Preluare si toate specificatiile din Anexele la Contract.

b) Autoturismul / Autovehicul┬áÔÇô reprezinta vehiculul oferit spre inchiriere impreuna cu toate accesoriile sale, ├«n stare bun─â de func╚Ťionare, ├«ndeplinind cerin╚Ťele legii rom├óne, ├«n stare corespunz─âtoare pentru circula╚Ťie pe drumurile publice. Vehiculul are ├«ncheiat─â o asigurare de r─âspundere civil─â (RCA), o asigurare ├«mpotriva daunelor, distrugerii ┼či pierderii (CASCO), o asigurare de calatori si bagaje valabila, precum ┼či Roviniet─â valabila pe teritoriul Romaniei.

c) Locator – AWR Lease Services S.R.L proprietarul Autoturismelor ├«nchiriate, ce livreaza Locatarului Autoturismul ├«nchiriat ├«n condi┼úiile convenite contractual, pe baz─â de comand─â.

d) Locatar ÔÇô Entitatea fizica/juridic─â care comand─â ┼či utilizeaz─â, direct sau prin prepu┼čii acesteia, Autoturismul ├«nchiriat ├«n condi┼úiile convenite de c─âtre aceasta ┼či Locator, si careia Locatorul ii transmite pe perioada de inchiriere dreptul de folosinta asupra Autoturismului inchiriat.

e) Utilizator ÔÇô persoana mentionata in Contract, autorizat─â de Locatar s─â utilizeze Autoturismul. Nu poate avea calitatea de utilizator persoana care nu a ├«mplinit v├órsta de 21 de ani, care nu este posesoare a unui permis de conducere Categoria B, ob┼úinut cu minim 24 luni anterior incredin┼ú─ârii.

f) Costuri ÔÇô Pentru ├«nchirierea Autovehiculului se va achita pre┼úul afi┼čat ├«n ÔÇťTariful de ListaÔÇŁ, respective ofertat┬á pentru o zi de inchiriere (24 h) corespunzator autoturismului inchiriat, ┼či perioadei de ├«nchiriere.

Costurile asigurarii suplimentare Carte Verde si extinderea politei CASCO pentru deplasarea in afara granitelor vor fi suportate de catre Locatar.

g) Perioada de ├«nchiriere ÔÇô perioada de timp ├«n care Autoturismul este ├«nchiriat Locatarului, ├«ncepe ├«n momentul ├«n care Locatarul preia vehiculul ┼či se ├«ncheie ├«n momentul ├«n care vehiculul, documentele ┼či cheile acestuia sunt restituite c─âtre Locator, momente atestate prin Procesul-verbal de predare-preluare. Perioada minim─â de ├«nchiriere este de 48 ore. Tarifele aplicabile se regasesc in sectiunea Tarife

g) Carburantul/Combustibilul┬áÔÇô poate consta in benzina sau motorina, in functie de tipul autoturismului inchiriat. Restituirea autoturimului c─âtre Locator se va face cu nivelul de combustibil similar nivelului de la momentul preluarii.

h) Utilizarea autovehiculului ÔÇô Locatarul este obligat s─â utilizeze bunul ca un bun proprietar, in condi┼úii normale de utilizare, in conformitate cu indicatiile Produc─âtorului, respectiv cu respectarea legii, a clauzelor Contractuale si s─â il men┼úin─â in stare bun─â de func┼úionare.

i) Garantie┬áÔÇô La momentul prelu─ârii autoturismului, Locatarul depune Locatorului o garan┼úie, reprezent├ónd o taxa pentru reducerea responsabilitatii in caz de dauna sau furt.

 

1. OBLIGA╚ÜIILE LOCATORULUI – AWR Lease Services S.R.L

1.1. Să pună la dispoziţia Locatarului autoturismul solicitat prin: livrarea autovehiculului, completarea si semnarea Procesului verbal de predare-preluare, inmanarea cheilor si a actelor masinii (certificat de inmatriculare, polita de asigurare RCA) in original.

1.2. Locatorul se obligă să predea Autoturismele către Locatar într-o stare corespunzătoare pentru utilizarea convenită, respectiv:

– ├«n stare bun─â de func╚Ťionare;

– ├«ndeplinind cerin╚Ťele legii rom├óne, ├«n stare corespunz─âtoare pentru circula╚Ťie pe drumurile publice;

– cu o asigurare obligatorie (RCA) valabil─â a Autoturismului;

┬á cu o asigurare ├«mpotriva daunelor, distrugerii ┼či pierderii (CASCO);

– o asigurare de calatori si bagaje valabila

  cu Rovinietă;

– curat, av├ónd ├«n vedere condi╚Ťiile meteorologice de la acel moment.

1.3. ├Än caz de daun─â neimputabil─â Locatarului, Locatorul va ├«nlocui din aceea╚Öi categorie, av├ónd acelea┼či caracteristici ca ale Autoturismului ├«nlocuit, iar ├«n caz de imposibilitate a ├«nlocuirii Autoturismului, Locatorul va restitui Locatarului chiria propor┼úional cu durata ├«n care acesta nu a putut utilize autoturismul.

1.4. Locatorul nu este responsabil de pierderile suportate de catre Locatar in caz de defectare sau avarie a autovehiculului, cu exceptia cheltuielilor autorizate pentru reparatii sau service.

1.5. Locatorul are dreptul ca, în cazul unei rezervari efectuate telefonic, prin e-mail sau prin parteneri, să anuleze rezervarea dacă constată că Locatarul nu indeplineste cerintele minime obligatorii pentru inchiriere. Iar în cazul rezervarilor confirmate, isi rezerva dreptul de anulare a acestora in cazul in care Locatarul intarzie ridicarea autoturismului cu peste 3 ore fata de ora stabilita de comun acord, daca acesta nu anunta in prealabil intarzierea.

1.6. Locatorul nu ├«┼či asum─â r─âspunderea pentru eventualele obiecte uitate in Autovehicul de catre Locatar si neidentificate la predarea autovehiculului.

 

2. OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

2.1. Locatarul se obligă să facă dovada deţinerii următoarelor:

a) act de identitate sau pa┼čaport valabil

b) permis de conducere valabil deţinut de minimum 24 luni. Dacă permisul de conducere nu este scris cu caractere latine, este necesar un permis de conducere internaţional. De asemenea este obligatoriu de prezentat un permis de circulatie international in situatiile in care legislatia din Romania o solicita.

c) card de credit acceptat (Master Card / Visa). Nu sunt acceptate carduri pre-pay, Diners Club sau American Express.

Documentele de la a) ┼či b) sunt necesare ┼či pentru persoana care conduce autoturismul, dac─â este diferit─â de Locatar.

Utilizarea cardului este obligatorie pentru plata par┼úial─â sau total─â a contravalorii inchirierii si a garantiei. Nu sunt acceptate carduri pre-pay. Indiferent de mijloacele de plat─â utilizate, Locatorul ├«┼či rezerv─â dreptul de a aproba sau refuza ├«nchirierea.

In cazul in care sunt necesare verific─âri suplimentare, Locatarul este obligat s─â pun─â la dispozi┼úia Locatorului ┼či alte documente/date suplimentare (ex. bilet avion retur, confirmare cazare, etc.)

2.2. Pentru soferii cu experienta intre 0-1 ani se va percepe o taxa dupa cum urmeaza: 300 ÔéČ pentru clasele B,C,D1,E,E1 si 500 ÔéČ pentru clasele D,F1,F,P,V,V1. Pentru soferii cu experienta intre 1-3 ani se va percepe o taxa de 100 ÔéČ pentru clasele B,C,D1,E,E1 si 300 ÔéČ pentru clasele D,F1,F,P,V,V1. Taxa se aplica per inchiriere, indiferent de durata ei. Daca exista soferi aditionali in aceleasi conditii, cu experienta intre 0-1 ani, respectiv 1-3 ani, taxa se va incasa o singura data.

2.3. Locatarul va fi r─âspunz─âtor pentru paza fizic─â ╚Öi juridic─â a Autoturismului. Imposibilitatea de a utiliza Autoturismul din alte motive dec├ót cele pentru care Locatorul este responsabil nu va desc─ârca Locatarul de obliga╚Ťia de a pl─âti Chiria stabilit─â.

2.4. Locatarul are obligaţia de plată a chiriei convenite la scadenţă.

2.5. Să foloseasca Autoturismul inchiriat in condiţii normale de utilizare in conformitate cu indicatiile Producătorului, respectiv cu respectarea legii, a clauzelor Contractuale si să il menţină in stare bună de funcţionare, in caz contrar urmând a suporta toate daunele.

2.6. Nu este permis─â utilizarea autoturismului in competitii auto, offroad sau in activitati vanatoresti, de taximetrie, de ┼čcoal─â de ┼čoferi, activit─â┼úi de ├«mpingere sau tractare, ├«n transportul substan┼úelor periculoase, inflamabile sau de natur─â a deteriora starea Autoturismului, in afara suprafetelor carosabile, pe drumuri nepavate, neasfaltate, inchise circulatiei publice, etc.

2.7. S─â nu incredinteze spre utilizare Autoturismul persoanelor care nu au v├órsta de 21 de ani ├«mplini┼úi, care nu sunt posesoare ale unui permis de conducere Categoria B ob┼úinut cu minim 24 luni anterior incredin┼ú─ârii ┼či care nu sunt autorizate de Locator si mentionate in Contract. Locatarul r─âm├óne r─âspunz─âtor, solidar si indivizibil cu persoanele care conduc autoturismul, pentru orice daun─â suferit─â de autoturism din culpa conduc─âtorului auto.

2.8. Locatarul nu este ├«ndrept─â╚Ťit s─â v├ónd─â, s─â doneze sau s─â transfere ├«n orice alt mod Autoturismele ├«nchiriate sau s─â greveze cu sarcini / s─â permit─â grevarea acestora cu sarcini ├«n orice alt mod sau s─â confere drepturi asupra acestora unor ter╚Ťi.

2.9. Locatarul nu va sub├«nchiria Autoturismele ┼či nu va cesiona folosin╚Ťa c─âtre un ter╚Ť ├«n baza oric─ârui alt drept, fie cu titlu gratuit sau altfel, f─âr─â acordul scris al Locatorului. Aceast─â interdic╚Ťie nu se aplic─â folosin╚Ťei Autoturismelor de c─âtre Utilizatorii autorizati prin Contract.

2.10. Locatarul trebuie s─â informeze de ├«ndat─â Locatorul cu privire la orice tulburare a dreptului de proprietate/folosin╚Ť─â asupra Autoturismului, cauzat─â de ter╚Ťi. ├Än caz contrar, Locatarul va suporta costurile oric─âror ac╚Ťiuni necesare pentru ap─ârarea ├«mpotriva preten╚Ťiilor ter╚Ťilor ├«n cazul ├«n care aceste preten╚Ťii nu sunt cauzate de Locator ├«ns─â╚Öi.

2.11. Locatarul este pe deplin r─âspunz─âtor pentru oricare daune de orice natur─â cauzate ter╚Ťilor prin utilizarea Autoturismului de c─âtre Utilizatori, ├«mputernici╚Ťii Locatarului sau oricare alt─â persoan─â c─âreia Locatarul ├«i permite s─â utilizeze Autoturismul.

2.12. Locatarul are obligaţia să returneze Autoturismul în locul si data stipulate in Contract, în caz contrar, Locatarul va suporta costurile suplimentare cu recuperarea autoturismului.

2.13. In cazul unei daune produse din culpa sau neglijenţa Locatarului, acesta va suporta în continuare costul închirierii autoturismului pe perioada cât acesta se va afla in reparaţie sau in cazul unei daune totale, până la plata acesteia de către asigurator.

2.14. S─â acopere Locatorului toate prejudiciile produse prin inc─âlcarea prevederilor contractuale sau prin exploatarea necorespunz─âtoare a Autoturismului, inclusiv costul asigur─ârii pentru daunele produse Locatorului din cauze imputabile Locatarului.

2.15. Să suporte costurile suplimentare aferente, în cazul unor călătorii în afara ţării cu Autoturismul inchiriat.

2.16. Să anunţe Locatorul, în termen de 1 oră de la constatarea sau producerea oricărui prejudiciu cu privire la Autoturism. Locatarul nu va avea dreptul să facă vreo declaraţie în privinţa despăgubirilor pentru prejudiciile aduse Autoturismului, acest drept fiind rezervat numai Locatorului.

2.17. S─â verifice nivelul uleiului din motor precum ┼či nivelul lichidului de r─âcire al motorului, ├«n cazul ├«nchirierilor cu o durat─â ce dep─â┼če┼čte 5 zile sau 2.000 de kilometri.

2.17. S─â anun┼úe imediat orice defec┼úiuni tehnice ale Autoturismului. Toate repara┼úiile, indiferent de tipul si scopul lor, vor fi effectuate ├«ntr-un service agreat de Locator ┼či doar cu acordul prealabil scris al Locatorului.

2.18. Locatarul are obligaţia de a accepta înlocuirea Autoturismului, în cazul necesităţii efectuării reviziilor periodice sau a unor intervenţii urgente.

2.19. Sa nu faca si sa nu permita interventii tehnice sau estetice asupra autovehiculului, ┼či s─â nu efectueze repara┼úii sau service la alte unit─â┼úi dec├ót cele ale produc─âtorului de marc─â al Autoturismului ├«nchiriat, acreditate de AWR Lease Services.

2.20. Locatarul va suporta orice costuri si/sau cheltuieli suportate de Locator pe perioada ├«n care Autoturismul se afl─â ├«n folosin┼úa clientului, ├«n cazul ├«n care pe numele Locatorului se emite, ├«n leg─âtur─â cu Autoturismul ├«nchiriat ┼či/sau cu fapta Locatarului, un Proces-Verbal de constatare a contraven┼úiei sau orice alt act, decizie sau document care ar oblige Locatorul la plata unei amenzi ┼či/sau a contravalorii oric─ârei alte presta┼úii sau taxe ┼či care este imputabil─â culpei Locatarului.

2.21. Locatarul trebuie să notifice de îndată Locatorul și să suporte costurile aferente pierderii: certificatului de înmatriculare al Autoturismului, a cheilor sau a uneia sau ambelor plăcuţe de înmatriculare. Costurile aferente inlocuirii acestora sunt echivalentul a 100 euro, Locatarul avand obligatia de a suporta taxele de expediere si predare de către Locator a pieselor/documentelor pierdute.

2.22. ├Än caz de daun─â, Locatarul va efectua formalit─â┼úile de declarare a daunei, respective anun┼úarea imediat─â a organelor de poli┼úie ┼či ├«ntocmirea Procesului-verbal de constatare sau, dup─â caz, a Constat─ârii amiabile, precum ┼či ob┼úinerea autoriza┼úiei de repara┼úie; ┼či are obliga┼úia de a ob┼úine copie a documentelor persoanei vinovate: copie RCA, copie Certificat Inmatriculare, copie CI, copie Permis Conducere.

2.23. Locatarul va suporta integral daunele provocate (incluzând despăgubiri pentru lipsa de folosinţă) in următoarele situaţii:

a. In caz de daună, prin neintocmirea documentelor legale eliberate de Politie, funcţie de măsura impusă: dovada de reparaţie, proces-verbal, etilotest.

b. In cazul furtului autoturismului, odat─â cu dovada ┼či procesul-verbal de la poli┼úie, nu se predau actele originale si cheia originala a autoturismului predate ini┼úial c─âtre Locatar.

c. Defectarea/deteriorarea cutiei de viteze sau a motorului stabilit─â de c─âtre un service autorizat ca fiind produs─â din culpa Locatarului.

d. Autoturismul nu a fost condus de persoana delegat─â de catre Locatar cu acordul acestuia.

e. Perioada ├«n care Autoturismul inchiriat nu este exploatat nu constituie o limitare a posibilit─â┼úii de folosin┼ú─â si nu va da dreptul Locatarului s─â nu ├«┼či execute obliga┼úiile contractuale.

f. Locatarul va suporta toate prejudiciile cauzate Autoturismului, în măsura în care acestea nu sunt acoperite de către Asigurător prin asigurarea RCA sau asigurarea CASCO.

g. În cazul in care autoturismul inchiriat este pus sub sechestru sau distrus/deteriorat de catre autoritati sau de către acesta, in urma folosirii lui într-un mod sau scop neconform dispoziţiilor legale, fiind obligat a achita cu titlu de despăgubire contravaloarea autovehiculului.

 

3. PLATA SERVICIILOR ┼či GARAN┼óII

3.1. Pentru Autoturismul închiriat, Locatarul va achita Locatorului preţul exprimat în euro, pe zi de închiriere. Preţul se achită de către Locatar prin (i) numerar, (ii) ordin de plată, în contul indicat de Locator sau (iii) card bancar. În cazul plăţilor prin card bancar este posibil ca banca sa se perceapa un comision de 2,5% din suma achitată.

3.2. Plata se efectueaz─â in Ron la cursul BNR + 1 % din data factur─ârii ┼či/sau ├«n Euro pentru persoanele cu re┼čedin┼úa in afara teritoriului Rom├óniei.

3.3. Tarifele exprimate în Contract conţin cota de 19% T.V.A.

3.4. AWR Lease Services ofera posibilitatea Locatarului de a inchiria impreuna cu autoturismul si o serie de accesorii conexe, conform urmatoarelor tarife:

ÔÇó GPS, 5 ÔéČ/zi;

ÔÇó Scaun de copil, 3 ÔéČ/zi;

ÔÇó Lanturi de zapada, 3 ÔéČ/zi;

ÔÇó Router Wi-fi, 5 ÔéČ/zi.

3.5. La momentul prelu─ârii autoturismului, Locatarul depune Locatorului o garan┼úie care se constituie ca fran┼čiz─â a Locatarului, in cazul unei daune imputabile acestuia, inclusive prin acte de vandalism sau daune produse ├«n modul de sta┼úionare al autoturismului.

3.6. Garan┼úia poate varia intre 500 ÔéČ si 2000 ÔéČ in functie de clasa autovehiculului specificat in Contract ┼či se depune la semnarea Contractului, urm├ónd a fi blocat─â de catre Locator pe un card de credit. Garan┼úia este rambursabil─â la data return─ârii conforme a Autoturismului.

3.7. Garantia (fransiza) pentru avarii se reţine in urmatoarele conditii:

a) daune (accidente) cauzate autovehiculului inchiriat din culpa Locatarului sau cu autor necunoscut (ex. autovehicul avariat in parcare);

b) furtul autovehiculului inchiriat;

c) precum si in cazul oricarei alte excluderi din politele de asigurare.

3.8. Indiferent de taxa achitata pentru garantie, el devine responsabil si raspunde de repararea si plata daunelor colaterale in urmatoarele situatii:

ÔÇó combustibilul lipsa, in cuantumul a 20 ÔéČ reprezentand taxa de alimentare + contravaloarea exprimata de factura si/sau bonul fiscal aferent;

ÔÇó alimentarea autovehiculului inchiriat de la AWR Lease Services, cu alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon si busonul de la rezervor) atrage dupa sine obligatia Locatarului de a achita o taxa de administrare serviciu in valoare de 50 ÔéČ, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare .

ÔÇó pierderea actelor masini / cheie/ accesorii 100 ÔéČ (art 2.21.);

ÔÇó deteriorarea habitaclului (fumat, murdarire excesiva, patarea scaunelor sau deteriorarea lor);

ÔÇó deteriorarea/ pierederea optionalelor oferite spre inchiriere (GPS, scaun copil etc.);

ÔÇó cuantumul a 50 ÔéČ reprezentand taxa de administrare + contravaloarea pieselor/accesorilor deteriorate/pierdute la pretul din factura de achizitie al fiecarui accesoriu, sau la valoarea amenzii pe care Clientul trebuie sa o achite,

ÔÇó cuantumul a 50 ÔéČ reprezentand taxa de administrare + contravaloarea pieselor rezultate in urma avarierea partii inferioare a autovehiculului (reprezentand elemenetele de sub masina: scut, toba, baia de ulei ,deteriorarea jantelor sau a anvelopelor, s.a);

ÔÇó alimentarea gresita a autovehiculului;

ÔÇó deteriorarea partiala sau totala provocata ca urmare a fumatului in interiorul masinii si/sau in timpul aflarii acesteia in apropierea mediilor inflamabile.

3.9. ├Än caz de ├«nt├órziere a pl─â┼úii pre┼úului, Locatorul va percepe penalit─â┼úi de 1% din suma restant─â, pe fiecare zi de ├«nt├órziere. Penalit─â┼úile vor putea dep─â┼či debitul principal.

3.10. ├Än caz de daun─â imputabil─â Locatarului, Locatorul este abilitat a debita contul aferent cardului de credit/debit prezentat de Locatar la semnarea Contractului. Sumele debitate prin aceast─â modalitate sunt destinate recuper─ârii prejudiciului cauzat de dauna imputabil─â Locatarului. Opera┼úiunea de debitare a sumelor mai sus-men┼úionate nu va necesita prezen┼úa sau acordul ulterior al Locatarului, acesta autoriz├ónd expres ┼či irevocabil Locatorul ├«n acest sens.

3.10. La┬á predarea autovehiculului Locatarul trebuie sa achite totalul obligatiilor financiare ramase neachitate, ├«n caz contrar, acestea pot fi incasate de Locator de pe cartea de credit a clientului, ├«nso┼úit─â de o ├«n┼čtiin┼úare a acestei opera┼úiuni.

 

4. UTILIZAREA VEHICULULUI

4.1. Preluarea ┼či restituirea vehiculului are loc ├«n orele de program, la punctele de lucru ale AWR Lease Services S.R.L, de luni p├ón─â vineri, ├«n intervalul orar 09.00-18.00.

4.2. Pentru solicitările privind Predarea sau Preluarea Autoturismelor la o alta locatie de pe raza municipiului Timisoara (in afara sediului AWR Lease Services S.R.L,) de luni până vineri în intervalul orar 09.00-18.00, se va percepe o taxa de 10 euro pentru fiecare operaţiune.

4.3. Predarea / preluarea autoturismului la o alta adres─â, care nu este situat─â pe raza Municipiului Timi┼čoara se va tarifa suplimentar cu 0,30 euro/km, dus/intors de la sediul Locatorului ┼či p├ón─â la locul in care se efectueaz─â predarea/preluarea autoturismului.

4.4. Pentru ├«nchirierile ├«n intervalul orar 18.00 – 22.00 sau 07.00-09.00 se va percepe o Tax─â de Livrare ├«n Extra program de 10 Euro pentru fiecare operatiune..

4.5. Pentru ├«nchirierile ├«n intervalul orar 22.00 – 07.00 se va percepe o Tax─â de Livrare Nocturna de 20 Euro pentru fiecare operatiune.

4.6. Pentru predarea sau preluarea la Aeroportul Timi┼čoara se va percepe o Tax─â de Aeroport de 10 Euro pentru fiecare operatiune. .

4.7. Toate cheltuielile legate de utilizarea autoturismului (inclusiv dar nelimitat la combustibil, taxe de drum, taxe de autostrad─â, taxe de parcare, amenzi, etc.) vor fi suportate de Locatar.

4.8. Primele 2 ore dup─â ├«ncetarea contractului sunt gratuite, iar urm─âtoarele 4 se vor tarifa la ┬Ż din tariful afferent unei zile. Dep─â┼čirea cu cel pu┼úin 6 ore a termenului de incetare a contractului se va tarifa ca si 1 zi intreag─â. Dep─â┼čirea cu 2 ore a termenului de┬á predare stabilit in contract, f─âr─â o notificare scris─â ├«n prealabil, va atrage dup─â sine declararea furtului autoturismului la organele de poli┼úie.

4.9. Locatarului îi este interzisă părăsirea teritoriului României cu autoturismul închiriat fără acordul prealabil scris al Locatorului.

4.10. Cu acordul Locatorului, sumele exprimate in factura aferentă serviciilor de inchiriere, a căror executare a fost întreruptă inainte de termen, se vor reţine cu titlu de penalitate sau vor putea fi folosite sub formă de voucher pentru acoperirea parţială sau totală a unor servicii de inchiriere viitoare, în funcţie de opţiunea Locatarului.

4.11. La solicitarea Locatorului, Locatarul ├«l va informa cu privire la locul ├«n care se afl─â Autoturismul ┼či va permite examinarea Autoturismului de c─âtre Locator.

4.12. Locatarul va comunica Locatorului intentia Clientului de prelungire a Contractului cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului.

4.13. In cazul in care Locatarul solicita restituirea autovehiculului intr-o alta locatie ulterior preluarii masinii, va informa Locatorul in scris sau sunand la numarul de telefon suport non-stop +40 256 202410, iar dacă obţine acordul AWR Lease Services SRL, taxa suplimentara aferentă celor de mai sus, se va retine la returul                

autoturismului din garantie, cash sau pe baza cardului de credit/debit prezentat de catre Client la semnarea contractului de inchiriere.

4.14. Abandonarea de catre Locatar a autoturismului fara notificarea Locatorului, fara a preda cheia unui reprezentant al societăţii si fara semnarea Procesului verbal de predare-primire va atrage raspunderea Locatarului pentru toate costurile aferente relocarii autoturismului in agentia din care a fost inchiriat, si a altor costuri aferentere aducerii autoturismului la starea initiala in cazul in care autoturismul este preluat in alte conditii decat cele in care a fost predat pe baza procesului-verbal.

4.15. Locatarul se obligă să returneze autoturismul curat, în caz contrar urmând a suporta o taxă de 10 euro. În situaţia în care autoturismul a fost predat murdar, Locatarul nu are obligaţia de plată a taxei. În cazul în care Autoturismul returnat necesită o procedură de spălare suplimentară faţă de cea standard, pentru a fi adus la starea din momentul preluării, Locatarul va achita o taxă de 50 euro.

4.16. Locatarul va suporta costurile cu taxele de parcare, taxe de drum, taxe de trecere a podurilor, taxe de stationare in aeroporturi sau spatii speciale cu durata limitata, amenzi rezultate de pe urma nerespectarii regulilor de circulatie.

4.17. Alimentarea cu un alt carburant decat cel indicat de producator (notat in talon si pe fisa de predare-primire) atrage obligatia Locatarului de a achita o taxa de serviciu in valoare de 50 ÔéČ, costul transportului cu platforma, costul aferent zilelor de imobilizare in service, costul de reparatie conform devizului de reparatie, precum si realimentarea corespunzatoare.

4.18. Pentru călătorii în afara graniţelor ţării cu Autoturismul închiriat, Locatarul va cere cu minim 2 zile lucrătoare înainte, o împuternicire scrisă de la Locator. Pentru perioada calatoriei, Locatarul va trebui sa aiba in vigoare o Carte Verde valabila pentru tarile de destinatie si o extindere de asigurare CASCO pentru străinătate.

4.19. Deplasarea in afara granitelor este permisa doar cu acordul expres al Locatorului. In cazul in care se va incalca aceasta obligatie, in eventualitatea unei daune sau a unui furt, Locatarul va fi responsabil cu toata valoarea masinii.

4.20. Inchirierile in afara granitelor Romaniei se supun unor conditii speciale. Tariful aferent inchirierilor cu iesire din tara va fi cu 15 ÔéČ/zi mai mare decat┬átarifele de lista + in functie de tarile de transit /destinatie se va aplica o taxa variabila intre 50-100 euro/ inchiriere.

4.20. În cazul în care au loc defectiuni sau evenimente rutiere, petrecute in afara granitelor tarii, Locatarul are obligatia, de a restitui masina in interiorul granitelor Romaniei suportand integral costurile de aducere in tara si cele de returnare la sediul Locatorului sau a unui service autorizat indicat expres de Locator.

4.21.┬áFumatul in masinile AWR este strict interzis. In caz de nerespectare, se va incasa o taxa de 50 ÔéČ, la care se va adauga contravaloarea serviciilor de spalatorie auto.

 

5. PRELUNGIREA, INCETAREA ╚śI REZILIEREA CONTRACTULUI

5.1. Termenii prelungirii, incetarii sau rezilierii anticipate a Contractului nu pot fi stabiliti decat cu acordul AWR.

5.2. Intentia Locatarului de prelungire a Contractului se comunica catre AWR, cu minimum 24 de ore inaintea expirarii Contractului. Tariful agreat se achita in aceleasi conditii in care a fost incheiat contractul initial, in termen de maximum 24 de ore de la inceperea perioadei de prelungire. Contractul poate fi prelungit prin acordul scris al ambelor parti.

5.3. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei de inchiriere.

5.4. Contractul poate inceta inaintea implinirii termenului prin acordul partilor sau ca efect al rezilierii.

5.5. In cazul in care reziliaza Contractul, AWR instiinteaza Locatarul telefonic, prin fax sau prin posta electronica.

5.6. Atat in cazul incetarii Contractului inainte de termen cat si in cazul rezilierii, Locatarul are obligatia de a preda autovehiculul in termen de 12 ore de la momentul rezilierii.

 

6. DISPOZITII FINALE

6.1. Locatarul este pus de drept in intarziere pentru toate obligatiile asumate in Contract si nerespectate ca atare la termene.

6.2. Orice litigiu care decurge din sau in legatura cu acest document va fi solutionat mai intai pe cale amiabila si doar in caz de esec, partile se vor adresa instantelor competente din Timișoara.

6.3. Pentru orice disputa, prezentul document denumit Termeni si Conditii constituie o dovada.

 

ro_RORomanian
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!